Nükteler 10
  -------"Allahü teâlâya ilimsiz ibâdet eden kimse, değirmene bağlı merkep gibidir. Gün boyunca yürür, fakat hep aynı yerindedir."
                                                  Hazret-i Ali (Radıyallahü anh)         

                                                             .....................................

         -------"Peygamber efendimize tâbi olmanın en yüksek derecesi mahbûbiyyet ve ma'şûkiyyet (âşık olmak) kemâlâtına (üstünlüklerine) sâhib olmaktır"
                                                         İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)
                                                         .................................

   ---------" Bedenin ibadetde, kalbin muhabbetde olsun*

                                            Ebû Mücahid (Rahmetullahi aleyh)

                                                     .......................................

---------*Nefsin aldanmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadını alamaz.*

                                                  Yûsuf bib Hüseyn Râzî (Rahmetullahi aleyh)

                                        ...................................

   -------"Hak teâlânın sevdiklerinin yolunda olmak ile dünyaya kıymet vermek, dünyâya düşkün olmak, bir arada bulunmaz. Bu yolda bulunan bir kimsenin kalbinde, dünyânın zerre kadar kıymeti bulunursa, yağdan kıl çıkması gibi, kolayca bu yoldan çıkar. Allahü teâlânın dostları, dünyâya hiç kıymet vermezler, onun için gam yemezler. Bütün dünyâyı bir lokma hâline getirip, bir velînin ağzına koysan, israf olmaz. Gerçek israf, bir şeyi Allahü teâlânın rızâsına aykırı olarak sarfetmektir. Allahü teâlâ, dünyâyı eliniz ile terketmeyi değil, kalbiniz ile terketmeyi ister ve beğenir."


                                        Abdullah-ı Ensârî (Rahmetullahi aleyh)