Gül Bahçesinden 44

huzur pınarı

gül bahcesİnden

44

Hadîs-i şerîfde, (El Cennetü tahte zılâlissüyûf) buyuruldu. Yanî (İslâmiyyet, kâfirlerdeki silâhların hepsini yapmakla ve bunları iyi kullanmak ile sağlam kalır).

müjdeci mektublar-73