Namazdan Sonra Okunacak Dualar Yazdır E-posta
 
HUZUR PINARI
(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
Namazdan sonra okunacak duâlar
Her namazdan sonra 70 defa "Estağfirullah" okuyanı ve yanındakileri, dertlerden, sıkıntılardan, hastalıklardan kurtarır.

Sabah namazı sonunda, 10 defa; "Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey'in kadîr." okuyana çok sevap verileceği, hadîs-i şerîfte bildirildi.

Teheccüd zamanında ve her zaman 100 defa; "Estağfirullâhel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh." demelidir. Bunu ikindi namazında duâdan sonra 100 defa okumalıdır.

NAMAZIN ÂDÂBI
1- Yalnız kılmış olan veyâ imâmla kılan kimse, selâmın akabinde, (Allahümme entesselâmü ve minkes-selâmü tebârekte yâ zel-celâli vel-ikrâm) demek. Bundan sonra, üç kerre (Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh) demek. Buna (İstigfâr düâsı) denir. Abdestsiz okumak da câizdir.
2- Bundan sonra, (Âyetel-kürsî) okumak.
3- Otuzüç kerre (Sübhânallah) demek.
4- Otuzüç kerre (Elhamdülillah) demek.
5- Otuzüç kerre (Allahü ekber) demek.
6- Bir kerre (Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh lehül mülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr) demek.
7- Kolları ileri uzatıp, ellerini düânın kıblesi olan Arşa açıp, hulûs üzere düâ etmek.
8- Cemâ’at ile ise, düâyı beklemek.
9- Düâ sonunda (âmîn) demek.
10- Düânın hitâmında elini yüzüne sığamak.
11- Sonra, her birinde Besmele çekerek, onbir (İhlâs-ı şerîf) okumağı emr eden hadîs-i şerîf, (Berîka) birinci cild, son sahîfesinde yazılıdır. Sonra birer (Kul’e’ûzü) okumak ve 67 (Estagfirullah) diyerek yetmişe temamlamak, on kerre (Sübhânallah ve bî-hamdihi sübhânallahil’azîm) demek. Sonra (Sübhâne Rabbike) âyetini okumakdır. Bunlar, (Merâk-ıl-felâh) kitâbında yazılıdır. Hadîs-i şerîfde, (Beş vakt farz nemâzdan sonra yapılan düâ kabûl olur) buyuruldu.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Bir kimse namaz sonunda, 3 defa; (Sübhâne Rabbike âyet-i kerîmesini) okursa, yetişir miktarda sevaba kavuşur.)
(Cuma namazından sonra, 7 defa; "İhlâs" ve "Mu'avvizeteyn" (Kul-e'ûzü'leri) okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan ve kötü işlerden korur.)
(Cuma günü sabah namazından önce, 3 defa (Estağfirullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyelkayyûme ve etûbü ileyh.) okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları affolur.)

Şükrün esası, nîmetin sahibini bilmek, bunu kalb ile kabul etmek ve dil ile de söylemektir.
Abdülkadir-i Geylânî “Rahmetullahi aleyh”
 
www.huzurpinari.com
www.huzurpinari.net
www.huzurpinari.org
www.serenityfountain.org
www.sevgilipeygamberim.net
www.sevgilipeygamberim.org
www.sevgilipeygamberimiz.com
www.sevgilipeygamberimiz.org
www.cocukpinari.com
www.huzurpinaricocuk.com
(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
Huzur Pınarı Mail Grubu
Gruba üye olmak için: http://www.huzurpinari.com/uyeol
Üyelikten çıkmak için: Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
Dini sualleriniz için: http://www.huzurpinari.com/#sual.asp
 
Sonraki >