Nükteler 7 Yazdır E-posta
        -------*İyi komşuluk, yalnız komşuya eziyet etmemek değil, komşunun eziyetlerine de katlanmak demektir.*

                        Hasan-ı Basrî (Rahmetullahi aleyh)

                                .....................................

         -------"Büyükleri sevmek, saâdetin sermâyesidir. Muhabbete müdâhane, gevşeklik sığmaz."
                                            İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)
                                   .................................

         ---------"En zor iş islamiyete hizmet etmektir. Çünkü Allahüteala en zor işi en güvendiğine ençok sevdiğine vermiştir .Peygamberlere ve vârislerine vermiştir.*

                            Ebû Mücahid (Rahmetullahi aleyh)

                                 .......................................

     -----— *Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.*

                         Hatim-i Esam (Rahmetullahi aleyh)

                                 ...................................

      ---------"Tasavvuf ehli arasında;"Benim elbisem, benim ayakkabım." demek edebe uygun değildir. Dostlar arasında, hiçbir şeyi mülkiyetle nisbet etmemek, onların âdâbındandır. Zarûret müstesnâ.


                           Abdullah-ı Ensârî (Rahmetullahi aleyh)

 
< Önceki   Sonraki >