Nükteler 6 Yazdır E-posta
"Bizim yolumuzda olmanın ilk şartı, Resûlullah efendimizi canından çok sevmektir."
                                               İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)
                                                                   ------------

"Her peygamber, kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselam ise her zamanda her memleketde, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek, bütün varlıkların, her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse, hiçbir bakımdan O'nun üstünde değildir. Bu olamayacak birşey değildir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan, O'nu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın O'nu methedecek gücü yoktur. Hiçbir insanın O'nu tenkid edecek iktidarı yoktur."

                              Abdülhakim Arvasi (rahmetullahi  aleyh)

                                          ---------------
"En çok dikkat edeceğimiz şey, birbirimizin kusurlarını afv edeceğiz, sabredeceğiz. Sabredenin gideceği yer cennetdir".

                             Hüseyn bin Said (rahmetullahi aleyh)

                                      ...........................

Elden geldiği kadar kaç kötü arkadaştan, Kötü ahbâb kötüdür, en zehirli yılandan. Yılan zehir akıtıp, insanı candan eder, Ama kötü arkadaş, can ve imandan eder.*

                                  Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Rahmetullahi aleyh)

                                                                           ..............................                

Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır!*

                    Bâyezîd-i Bistâmî (Rahmetullahi aleyh)

 
< Önceki   Sonraki >