Nükteler 5 Yazdır E-posta
İstediklerini vermediğiniz zaman kızan ve küsen hakiki dost değildir.*

                         İmam-ı Ahmed bin Hanbel (Rahmetullahi aleyh)

                                    .....................................

"Bizim yolumuzda olmanın ilk şartı, Resûlullah efendimizi canından çok sevmektir."
                                      İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)
                                      .................................
"Kalb dünyâ arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkânı yok, âhireti sevmiş olamaz.*

                           Abdülkâdir Geylâni (Rahmetullahi aleyh)

                                       .......................................

İki cihân se’âdetine kavuşmak, ancak ve yalnız, dünyâ ve âhıretin efendisi olan, Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olmağa bağlıdır. Ona tâbi’ olmak için, îmân etmek ve ahkâm-ı islâmiyyeyi öğrenmek ve yapmak lâzımdır.

                           Hüseyn bin Said (Rahmetullahi aleyh)

                                         ...................................

Malı seviyorsan, yerine sarf et de sana sonsuz arkadaş olsun! Eğer sevmiyorsan, ye de yok olsun."
                            Abdullah-ı Ensârî (Rahmetullahi aleyh)

 
< Önceki   Sonraki >