Gül Bahçesinden Bir Demet - 82 Yazdır E-posta
HUZUR PINARI
(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
Gül Bahçesinden Bir Demet - 82
 
244. (Sâlihler düşünüldüğü zemân, Allahü teâlâ merhamet eder.) [Kıyâmet ve Âhıret s.337] Bu hadîs-i şerîften anlaşılıyor ki, kabir ziyâret edene, Allahü teâlâ merhamet eder. Merhamet ettiği kulunun duâsını kabûl buyurur.

245. (İbâdetlerin efdali, müslimânları müslimân oldukları için sevmek, kâfirleri, kâfir oldukları için, sevmemekdir.) [Mektûbât-ı Ma'sûmiyye c.1 m.29; Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye s.92] Muhammed Ma’sûm-i Fârukî “kuddise sirruh” buyuruyor ki: Muhabbet, sevgilinin dostlarını sevmeği, düşmanlarına düşmanlık etmeği îcâb eder. Bu sevgi ve düşmanlık, sâdık olan âşıkların elinde ve irâdesinde değildir. Çalışmaksızın, zahmet çekmeksizin kendiliğinden hâsıl olur. Dostun dostları güzel görünür ve düşmanları çirkin ve fenâ görünür. Dünyânın güzel görünüşlerine kapılanlara hâsıl olan muhabbet de, bunu îcâb etdiriyor. Seviyorum diyen bir kimse, sevgilisinin düşmanlarından kesilmedikce sözünün eri sayılmaz. Buna münâfık, ya’nî yalancı denir. Şeyh-ul-islâm Abdüllah-i Ensârî “kuddise sirruh” buyuruyor ki, (Ebül-Hüseyn bin Sem’ûn, bir gün hocam Husrîyi incitmişdi. O ândan beri, kalbimde ona karşı soğukluk duyuyorum). Büyüklerin meşhûr olan, (Üstâdını incitene darılmaz, gücenmez isen, köpek senden dahâ iyidir) sözünü burada hâtırlatmak yerinde olur. Muhabbetin bu iki şartı, Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîfde bildirilmekdedir.

246. (Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma, yalnız benim için ne yaptın dedi. Yâ Rabbî! Senin için nemâz kıldım, oruc tuttum, zekât verdim ve zikir yaptım cevabını verince, kıldığın nemâzlar, seni Cennete kavuşturacak yoldur, kulluk vazîfendir. Orucların, seni Cehennemden korur. Verdiğin zekâtlar, kıyâmet günü, sana gölgelik olur. Zikrlerin de, o günün karanlığında, sana ışık olur. Benim için ne yaptın buyurdu. Yâ Rabbî! Senin için olan şeyi bana bildir deyince, Allahü teâlâ, yâ Mûsâ, sevdiklerimi sevdin mi ve düşmanlarıma düşmanlık ettin mi buyurdu. Mûsâ aleyhisselâm, Allahü teâlâ için olan en kıymetli şeyin, Hubb-i fillah ve Buğd-ı fillah olduğunu anladı.) [Mektûbât-ı Ma’sûmiyye c.1 m.22; Fâideli Bilgiler s.209]
www.huzurpinari.com
www.huzurpinari.net
www.huzurpinari.org
www.serenityfountain.org
www.sevgilipeygamberim.net
www.sevgilipeygamberim.org
www.sevgilipeygamberimiz.com
www.sevgilipeygamberimiz.org
www.cocukpinari.com
www.huzurpinaricocuk.com
(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
Huzur Pınarı Mail Grubu
Gruba üye olmak için: http://www.huzurpinari.com/uyeol
Üyelikten çıkmak için: huzurpinari-unsubscribe@googlegroups.com
huzurpinari-unsubscribe@yahoogroups.com
Dini sualleriniz için: http://www.huzurpinari.com/#sual.asp

 
Sonraki >