Gül Bahçesinden Bir Demet - 76 Yazdır E-posta
HUZUR PINARI
www.huzurpinari.com
www.serenityfountain.org
www.cocukpinari.com
(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
Gül Bahçesinden Bir Demet - 76
226.   (Çok zikredenin kalbinde nifâk kalmaz.) [Fâideli Bilgiler s.108] Bunları haber verenler, münâfık olmıyan, özü, sözü doğru kimselerdir. Keşf ve kerâmet, böyle kimselerin tevâtür hâlindeki haberleri ile bildirilmiştir. Evet bunlar, (Ümûr-i vicdâniyye), (Ümûr-i zevkıyye)dir. Başkalarına huccet olamaz. Bunlara inanmak emrolunmadı. Fakat, inanmak yasak da edilmemiştir. Allahü teâlânın sevdiği sâlih müslümanların tevâtür hâlinde bildirdiklerine inanmak, inanmamaktan daha iyidir. Müslümana hüsn-i zan olunur. Haberlerine güvenilir. İbâdetlerde bile, sözlerine güvenilir. (İnkâr eden, mahrum olur) sözü, kadıyye-i mukarreredir.
 
227.   (Allahü teâlâ ile kul arasında, yetmişbin nûrdan perde ve yetmişbin zulmetden perde vardır.) [Mektûbât-ı Rabbânî c.2 m.42; Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye s.934] İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh” buyuruyor ki, (Hak teâlâ, bî-çûn ve bî-çigûnedir. Ya’nî hiçbirşeye benzemez. Nasıl olduğu anlaşılamaz. Anlaşılabilen, düşünülebilen herşey, Ondan uzakdır. Allahü teâlânın ismleri ve sıfatları da, kendisi gibi bî-çûn ve bî-çigûnedir. Benzerleri ve nümûneleri yokdur.)
 
228.   (Allahü teâlâya Cebrâîl aleyhisselâm gibi ibâdet etseniz, müminleri, Allah için sevmedikçe ve kâfirleri ve mürtedleri, Allah için kötü bilmedikçe, hiç bir ibâdetiniz, hayrat ve hasenâtınız kabûl olmaz!) [İslâm Ahlâkı s.506] Her insana elinden geldiği kadar iyilik et! Müslümanların ilim öğrenmelerine ve ibâdetlerine yardım et! En büyük yardım, onlara Ehl-i sünnet îtikatını, helâlları, haramları, farzları öğretmek ve hâtırlatmaktır. Bunları Allah rızası için yap! Allahü teâlânın en çok sevdiği ibâdet, hubb-i fillâh ve buğz-i fillâhdır. Yâni, müslümanları sevip, onlara yardım ve hayr duâ etmek ve dîn-i islâmı beğenmeyenleri, islâmiyete ve müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemek ve îmana, hidâyete kavuşmaları için duâ etmektir.
www.huzurpinari.com
www.huzurpinari.net
www.huzurpinari.org
www.serenityfountain.org
www.cocukpinari.com
www.huzurpinaricocuk.com
www.huzurpinari.com/cocuk
(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
Huzur Pınarı Mail Grubu
Gruba üye olmak için: http://www.huzurpinari.com/uyeol
Üyelikten çıkmak için: huzurpinari-unsubscribe@googlegroups.com
huzurpinari-unsubscribe@yahoogroups.com
Dini sualleriniz için: http://www.huzurpinari.com/#sual.asp

 
< Önceki   Sonraki >