Gül Bahçesinden Bir Demet -64 Yazdır E-posta
HUZUR PINARI
www.huzurpinari.com
www.serenityfountain.org
www.cocukpinari.com

(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
Gül Bahçesinden Bir Demet -64


190. (Başkalarına öğretmek için öğrenen kimseye, Sıddîklar sevabı verilir.) [Herkese Lâzım Olan Îmân s.52] (Hadîka)da buyuruyor ki, (Hadîs-i şerîfde, (Allahü teâlâ ve melekler ve her canlı, insanlara iyilik öğretene duâ ederler) buyuruldu. İslâm bilgileri, ancak üstâddan ve kitâbtan öğrenilir. İslâm kitâblarına ve rehbere lüzûm yoktur diyenler, yalancıdır, zındıktır. Müslümanları aldatmakta, felakete sürüklemektedir. Din kitâblarındaki bilgiler, Kur'an-ı kerimden ve hadîs-i şerîflerden çıkarılmıştır.)
 
191. (Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız.) [Herkese Lâzım Olan Îmân s.121] Bu emre göre, bir ayağı mezarda olan seksenlik ihtiyârın da çalışması lâzımdır. Öğrenmesi ibâdettir.
 
192. (Allah için olmayan ilmin sâhibi Cehennemde ateşler üzerine oturtulacakdır.) [İslâm Ahlâkı s.52] İlm kibre sebeb olduğu gibi, kibrin ilâcı da ilmdir. Kibre sebeb olan ilmin ilâcı çok zordur. Çünki ilm, çok kıymetli bir şeydir. Bunun için, ilm sâhibi kendini üstün ve şerefli sanır. Böyle kimsenin ilmine cehl demek dahâ doğru olur. Hakîkî ilm, insana aczini, kusûrunu ve Rabbinin büyüklüğünü, üstünlüğünü bildirir. Hâlıkına karşı korkusunu ve mahlûklara karşı tevâdu’unu artdırır. Kul haklarına ehemmiyyet verir. Böyle ilmi öğretmek ve öğrenmek farzdır. Buna (İlm-i nâfi’) denir. İhlâs ile ibâdet etmeğe sebeb olur. Kibre sebeb olan ilmin ilâcı iki şeyi bilmekle olur. Birincisi, ilmin kıymetli, şerefli olması, sâlih niyyete bağlıdır. Cehâletden ve nefsinin hevâsından kurtulmak için öğrenmek lâzımdır. İmâm olmak, müftî olmak, din adamı tanınmak için öğrenmemek lâzımdır. İkincisi, ilmi ile amel etmek ve başkalarına öğretmek ve bunları ihlâs ile yapmak lâzımdır. Amel ve ihlâs ile olmayan ilm zararlıdır. Mâl, mevkı’ ve şöhret için ilm sâhibi olmak böyledir.

 
www.huzurpinari.com
www.huzurpinari.net
www.huzurpinari.org
www.serenityfountain.org
www.cocukpinari.com
www.huzurpinaricocuk.com

(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
HUZUR PINARI

 
< Önceki   Sonraki >