Gül Bahçesinden Bir Demet -63 Yazdır E-posta
HUZUR PINARI
www.huzurpinari.com
www.serenityfountain.org
www.cocukpinari.com

(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
Gül Bahçesinden Bir Demet -63


187. (Kıyâmet günü azâbların en şiddetlisi, elbette, ilminin faydasını görmiyen âlime olacaktır.) [Eyyühel-veled (İmâm-ı Gazâlî); Hak Sözün Vesîkaları s.358] İmâm-ı Gazâlî ‘‘rahimehullah’’ buyuruyor ki, (Amelsiz ilim, insanı kurtarır zannediyorsun ve ilim sahibi olunca, amel etmeden kurtuluruz sanıyorsun. Bu hâlinize çok şaşılır. Çünkü ilmi olan kimsenin, amelsiz kuru ilmin kıyâmette kendine zarar vereceğini, bilmiyordum, diye özr ve behâne yapamıyacağını bilmesi lâzımdır. Peygamberimizin bu hadîs-i şerîfini de işitmediniz mi? Büyüklerden biri, Cüneyd-i Bağdâdîyi, rü'yâda görüp ne hâlde olduğunu sorunca, Cüneyd buyurdu ki, o kadar sözlerim, keşf ve işaretlerim, yâni zâhirî ve bâtınî bilgilerim hep harap oldu, tükendi; yalnız bir gece kıldığım iki rekât nemâz imdâdıma yetişti.)
 
188. (Herşeye ulaştıran yol vardır. Cennete kavuşturan yol ilimdir.) [Hak Sözün Vesîkaları s.375]
 
189. (İlm öğreniniz! İlm öğrenmek ibâdettir. İlm öğretene ve öğrenene cihâd sevabı vardır. İlm öğretmek, sadaka vermek gibidir. Âlimden ilim öğrenmek, teheccüd nemâzı kılmak gibidir.) [Hadîka; Herkese Lâzım Olan Îmân s.52] (Hadîka)da buyuruyor ki: (Hülâsa) fetvâ kitabının sahibi Tâhir Buhârî diyor ki: (Fıkh kitabı okumak, geceleri nemâz kılmaktan daha sevaptır). Çünkü, farzları, haramları, [âlimlerden veya yazmış oldukları] kitâblardan öğrenmek farzdır. Kendisi yapmak ve başkalarına öğretmek için fıkh kitâbları okumak, tesbîh nemâzı kılmaktan daha sevaptır.

 
www.huzurpinari.com
www.huzurpinari.net
www.huzurpinari.org
www.serenityfountain.org
www.cocukpinari.com
www.huzurpinaricocuk.com

(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
HUZUR PINARI

 
< Önceki   Sonraki >