Gül Bahçesinden Bir Demet -62 Yazdır E-posta
HUZUR PINARI
www.huzurpinari.com
www.serenityfountain.org
www.cocukpinari.com

(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
Gül Bahçesinden Bir Demet -62


184. (Çöplükte biten gülleri koklamayınız!) [Fâideli Bilgiler s.386] Her çömlek, içinde olan şeyi sızdırır. Gülistâna giden, gül koklar. Çöplükte yetişen Ebû Cehl karpuzu, elbet fena koku saçar. Dünyada ve âhirette saadete kavuşmak istiyenler, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarını okumalıdır. Bu âlimler, fertlere, âilelere ve cemiyetlere lâzım olan her bilgiyi kitâblarına yazmışlardır. Âlim olan, bu bilgileri arar, bulur. Câhil ve sapık olanlar, bulamaz, yok sanırlar. Ehl-i sünnetten ayrılanların Cehenneme gidecekleri, hadîs-i şerîfte bildirilmiştir. Allahü teâlâ, gençleri, sahte din adamlarının zararlarından, kitâblarından korusun! Âmîn.
 
185. (Bildiklerine uygun hareket edene, Allahü teâlâ, bilmediklerini bildirir!) [İsbât-ün-nübüvve (İmâm-ı Rabbânî); Hak Sözün Vesîkaları s.292]
 
186. (Ümmetimden Sıla isminde biri gelir. Onun şefaati ile, çok çok kimseler Cennete girer.) [Menâkıb ve Makamât-i Ahmediyye-i Saîdiyye; İmâm-ı Süyûtî; Hak Sözün Vesîkaları s.303] Mevlânâ Ahmed-i Nâmıkî Câmî ve Halîlullah-ı Bedahşî gibi büyük Velîler, imâm-ı Rabbânînin geleceğini önceden haber vermişlerdi. Resûlullah efendimiz, onun geleceğini müjdelemişti. İmâm-ı Süyûtî (Cem'ul cevâmi') kitabında, bu hadîs-i şerîfi, İbni Mes'ûd Abdürrahman ibni Yezîdden, O da Hazret-i Câbirden rivayet ederek bildiriyor. (Sıla), birleştirici demektir. Tasavvufu fıkh bilgileri ile birleştirdiği için bu ism, İmâm-ı Rabbânîye verildi. Zemânın âlimleri, Ona bu ism ile hitâb eylediler. Kendisi de, oğlu Muhammed Mâsuma yazdığı bir mektûbda, (Beni iki derya arasında sıla yapan Rabbime hamd ederim) diye buyurmaktadır.

 
www.huzurpinari.com
www.huzurpinari.net
www.huzurpinari.org
www.serenityfountain.org
www.cocukpinari.com
www.huzurpinaricocuk.com

(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
HUZUR PINARI

 
< Önceki   Sonraki >