Gül Bahçesinden Bir Demet -52 Yazdır E-posta
HUZUR PINARI
www.huzurpinari.com
www.serenityfountain.org
www.cocukpinari.com

(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
Gül Bahçesinden Bir Demet -52

 

154.   (Her yüz senede bir müceddid zâhir olur. Ümmetimin işlerini yeniler.) [Mekâtîb-i şerîfe; Redd-i vehhâbî; Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye s.120] (Mekâtîb-i şerîfe)  kitâbının seksensekizinci mektûbunda buyuruyor ki: Sultânlar içinde Ömer bin Abdül’Azîz, din bilgilerinde imâm-ı Şâfi’î, tesavvufda Ma’rûf-i Kerhî, esrâr bilgilerinde imâm-ı Muhammed Gazâlî, feyz vermekde ve hârikalar, kerâmetler göstermekde, Abdülkâdir Geylânî, hadîs ilminde Celâlüddîn-i Süyûtî, tarîkat, hakîkat ve akâid bilgilerinin inceliklerini açıklamakda ve kalblere akıtmakda imâm-ı Ahmed Rabbânî müceddid-i elf-i sânî, müceddid idiler. Hepsi, islâmiyyetin yayılmasına, kuvvetlenmesine hizmet etdiler.

        155.    (Üç dürlü baba vardır: Dünyâya getiren baba, kızını veren baba ve ilm öğreten baba. Bunların hayrlısı, üstâdıdır.) [Umdet-ül-islâm; Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye s.104] İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki, (Öğreten zâta uymak, insanı çok şeylere kavuşdurur. Onun yolundan sapmak, çok tehlükelidir). (Umdet-ül-islâm) sonunda (Şir’a)dan alarak diyor ki, (Üstâd birşey emr etse, ana baba da emr etseler, evvelâ üstâdın emri yapılır.)

        156.    (Allahü teâlâ bir kuluna iyilik etmek isterse, onu dinde fakîh yapar.) [Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye s.439] Diğer hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: (Şeytâna karşı bir fakîh, bin âbidden [ibâdeti çok yapandan] dahâ kuvvetlidir). (Herşeyin dayandığı bir direk vardır. Dînin temel direği, fıkh bilgisidir). (İbâdetlerin efdali, en kıymetlisi, fıkh öğrenmek ve öğretmekdir). 

 
www.huzurpinari.com
www.huzurpinari.net
www.huzurpinari.org
www.serenityfountain.org
www.cocukpinari.com
www.huzurpinaricocuk.com

(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
HUZUR PINARI

 
< Önceki   Sonraki >