Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (kuddise sirruh) 4 Yazdır E-posta

Huzur Pınarı

Buyurdular kİ... (32)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (kuddise sirruh)

     

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri, talebelerine ve sevenlerine nasîhat ederek buyurdu ki:

    • Allah adamlarının iğnesini (dokunaklı sözlerini) ilâç gibi bilmelidir. Çünkü bu tâifenin celâli, cemâl ile karışıktır. Yâni kızmalarında da merhamet vardır.

    • Bütün gayretle, sünnetin yayılmasına ve bid'atlerin yok edilmesine çalışmalı, müslümanların, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri doğru îtikâd üzere olmalarına uğraşmalıdır. Bu işle uğraşmadan yapılan zühd ve ibâdeti, kör, kötürüm ve ihtiyarlar da yapar.

    • Namazın şart ve rükünlerini, sünnet ve edeblerini anlatan kitapları insanlara okuyup, tavsiye etmeniz büyük devlettir.

    • İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmak, Allahü teâlânın beğendiği, Resûlullah'ın sevdiği ve büyük evliyânın özendiği bir ahlâktır.

 
                Huzur Pınarı 
< Önceki   Sonraki >