Seyyid Sıbgatullah-i Arvâsî (kuddise sirruh) 2 Yazdır E-posta

Huzur Pınarı

Buyurdular kİ... (22)

Seyyid Sıbgatullah-i Arvâsî (kuddise sirruh)

Seyyid Sıbgatullah-i Arvâsî hazretleri kabir azâbıyla ilgili olarak buyurdu ki:

Kabir azâbı, dünyâ sevgisini âhiret sevgisine tercih edenlere olur. İkisinin sevgisi müsâvî, yâhut âhireti dünyâdan çok sevene kabir azâbı yoktur."

Bid'atlerden ve kötülüklerden sakınmak husûsunda buyurdu ki:

"Bid'atlerin hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur. Bizim yolumuzun üstünlüğü, bid'at karışmamış olmasıdır. Ortadan kalkan her yol, bid'at yüzünden kalkmıştır. Farzlarla yetinip, bid'atlerden kaçınan kimse, bir bid'at işleyip, birçok tâatler yapıp hâl ve mevâcide kavuşandan üstündür."

"Bu son zamanlarda sünnet, bid'atler arasında, gece karanlığında ışık saçan inci gibidir. Zaman, dînin garîb olduğu zamandır. Bunun için bu zamanda talebeye az bir gayretle, orta zamanlardaki çetin mücâhedelerle elde edilenden daha çok sevâb verilir."

 
                Huzur Pınarı

Evliyalar Ansiklopedisi


 
< Önceki   Sonraki >