Seyyid Sıbgatullah-i Arvâsî (kuddise sirruh) Yazdır E-posta

Huzur Pınarı

Buyurdular kİ... (21)

Seyyid Sıbgatullah-i Arvâsî (kuddise sirruh)

     

Seyyid Sıbgatullah-i Arvâsî hazretleri buyurdu ki:

"Sohbet, dünyâ bağlılıklarını keser ve hakîkî îmânı kazandırır. Eshâb-ı kirâmdan bâzılarının; "Gelin bir saat îmân edelim" sözlerindeki îmândan maksat, sohbettir. (Yâni bir saat sohbet edelim de îmânımız yenilensin, kuvvetlensin.)"

"Talebe, tavus gibi olmalıdır. Güzel kanatlarına, renk renk tüylerine değil, siyah bacaklarına bakmalıdır. Nefsini son derece kusurlu görmedikçe istikâmet ele geçmez. Bu şekilde görmemek büyük günâhtır. Muhabbet, ihlâslı amel ve gayret talebeliğin şartıdır. Bunlardan birinin eksik olması mânevî felâket alâmetidir."

 
                Huzur Pınarı

Evliyalar Ansiklopedisi


 
< Önceki   Sonraki >