Sıbgatullah-i Arvâsî (kuddise sirruh) Yazdır E-posta

Huzur Pınarı

Buyurdular kİ... (5)

Sıbgatullah-i Arvâsî (kuddise sirruh)

     

Sıbgatullah-i Arvâsî hazretleri buyurdular ki:
    • Evliyânın menkıbelerini dinlemek, muhabbeti artırır, Eshâb-ı kirâmın menkıbeleri îmânı kuvvetlendirir, günahları mahveder.
    • Bid'atlerin hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur. Bizim yolumuzun üstünlüğü, bid'at karışmamış olmasıdır. Ortadan kalkan her yol, bid'at yüzünden kalkmıştır.
    • Talebe, tavus gibi olmalıdır. Güzel kanatlarına, renk renk tüylerine değil, siyah bacaklarına bakmalıdır. Nefsini son derece kusurlu görmedikçe istikâmet ele geçmez. Bu şekilde görmemek büyük günâhtır.
    • Bizim yolumuzun esâsı sohbet ve muhabbettir. Sohbet muhakkak lâzımdır. Sohbet, dünyâ bağlılıklarını keser ve hakîkî îmânı kazandırır. Eshâb-ı kirâmdan bâzılarının; "Gelin bir saat îmân edelim." sözlerindeki îmândan maksat, sohbettir. (Yâni bir saat sohbet edelim de îmânımız yenilensin, kuvvetlensin.)

 
                Huzur Pınarı

    Evliyalar Ansiklopedisi

 

 ali ağaoğlu 

  
 

 
< Önceki   Sonraki >