Ümmü seleme "radıyallahü anha"-2 Yazdır E-posta
Image
Ebû Seleme, Uhud Gazvesinde yaralandı. Uhud Gazvesinden sonra şehit oldu ve Ümmü Seleme dul kaldı. Peygamber efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) hazret-i Ebû Seleme’nin şehitliğini haber verip, nasıl duâ edeceğim diye suâl buyurunca; “Yâ Rabbî! Beni ve onu affeyle! Bana onun ardından, ondan daha hayırlı, daha güzel, bir bedel ihsân et.” duâsını öğrenip, hayret etmesine rağmen emrini yerine getirdi. Hayretiyse, hayırlının kim olduğu idi. İddet müddeti bitince; önce hazret-i Ebû Bekr sonra da hazret-i Ömer tâlip olup, istediyse de, kabul etmedi. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem istetince, dünürcü Hâtib bin Ebî Beltea’ya, Resûlullah’a hürmetlerini arz ettikten sonra; kıskançlığını, çocuklarını ve şâhit olarak velîsinin bulunmadığını bildirdi. Resûlullah da, Allahü teâlânın kıskançlığı gidereceğini, kendisi çocuklarına bakacağını bildirince, nikâh kıyıldı. Mihr ve çeyiz olarak; iki el değirmeni, birer de su testisi, çanak, deri yüzlü ve içi hurma lifi dolu bir yastıkla içi hurma lifi dolu bir döşek verdi. Peygamber efendimizle 626 (H.4) Şevval ayının sonunda evlendi. Hazret-i Ümmü Seleme, Peygamber efendimizin Vedâ Haccı dâhil vefâtına kadar yanında kaldı. Pekçok hâdiseye şâhit olup, 378 hadis rivâyet etti.

Hazret-i Ümmü Seleme, Peygamber efendimizin en son vefât eden mübârek hanımıdır. 667 (H.57) senesinde vefât etti. Medîne-i münevverede Bakî kabristanlığına defn edildi.

 
< Önceki   Sonraki >