Ümmü habîbe "radıyallahü anha"-4 Yazdır E-posta
Image
Hazret-i Ümmü Habîbe kardeşi Muâviye’nin radıyallahü anhâ hilâfeti zamânında hastalandı ve Âişe’yi radıyallahü anhâ çağırtıp; “Benimle senin ve diğerlerinin aramızda münâsebetler vardı. Eğer her ne sûretle olursa olsun aramızda hatâen bir şey geçmiş ise senden af etmeni isterim. Af edip hayır duâ ile an ve benim için mağfiret taleb et” deyince, hazret-i Âişe bu söz üzerine duâ edip; “Sen beni memnûn etmişsin. Hak teâlâ da seni memnûn kılsın.” buyurdu. Medîne-i münevverede 664 (H.44) senesinde, yetmiş üç yaşında vefât etti. Kabri Medîne-i münevverededir.

Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bâzıları:

Peygamber efendimiz, müezzin ezân okuduğu zaman, ezânı bitinceye kadar tekrar ederdi.

Âdemoğlunun her sözü kendi aleyhinedir. Ancak emr-i ma’rûf, nehy-i münker ve bir de Allahü teâlâyı zikretmek müstesnâdır.

Hazret-i Muâviye, Ümmü Habîbe’ye; “Resûlullah gece seninle berâber uyuduğu elbiseyle namaz kılar mıydı?” diye sordu. Ümmü Habîbe; “Evet. Elbisesinde bir necâset bulunmadıkça namaz kılardı.” buyurdu.
Image

 
< Önceki   Sonraki >