Kafirlerin Cevabı Yazdır E-posta
İtikadı bozuksa bir kimsenin mazallah,
(Rabbin kim?) sualine, diyemez (Rabbim Allah.)
 
Melekler, bu kimseye çok şiddetli vururlar.
O anda, o kimsenin kabrine ateş dolar.
 
Çok kimse de vardır ki, diyemez (Dinim islam.)
Bunun da itikadı değildir çünkü sağlam.
 
Melekler, buna dahi vururlar şiddet ile.
Onun da kabri dolar Cehennem ateşiyle.
 
Bazısı da (İmamım Kur’andır) diyemezler.
Çünkü Kur'an yolunda gitmezdi o kimseler.
 
Kimi de, (Peygamberim, hazret-i Muhammed’dir)
Demek istese bile, olamaz buna kadir.
 
Çünkü dünyada iken yapmıyordu sünneti.
Tam tatbik etmiyordu dini, islamiyet’i.
 
Modaya uymuş idi o islamdan ziyade.
Haram ve günahlara dalmıştı fevkalade.
 
Kimi, (Kıblem Kâbe’dir) diye söyleyemezler.
Çünkü az yönelmişti kıbleye o kimseler.
 
Ve yahut almazlardı usulünce bir abdest.
Ve tadil-i erkana etmezlerdi riayet.
 
Ve yine kâfirlere, kabirde Münker-Nekir,
Sual ettiklerinde: (Rabbin kim, dinin nedir?)
 
Onlar, buna (La edri), yani (Ben bilmem) derler.
O zaman, kamçı ile vurur ona melekler.
 
Girerler o vuruşta yedi kat yer dibine.
Yer silkinip, çıkarlar yine kabirlerine.
 
Ve yine her kâfire sorar ki Münker-Nekir:
(Muhammed Resulullah hakkında fikrin nedir?)
 
Derler: (Ben bilmem ama, çoğundan duyar idim.
Bir şeyler söylerlerdi, ben de onu söylerdim.)
 
Melekler ona der ki: (Olmazsan Ona tâbi,
Onun kim olduğunu bilemezsin tabii.)
 
Toprağa, (Sıkış!) diye emr olunur o zaman.
Ve mezar, sıkıştırır onu iki yanından
 
Öyle feci sıkar ki mezarı o kâfiri,
Birbirine geçer hep kaburga kemikleri.
 
Onlar, yattığı yerde, kıyamete kadar hep,
Çeşitli azaplarla olurlar hep muazzep.
 
Sonra çirkin suratlı, pis, kirli elbiseli,
Ve gayet fena kokan biri girer içeri.
 
Bu geleni görünce, iğrenir, nefret eder.
(Sen de nereden çıktın, yanımdan çekil git!) der.
 
O da der ki: (Ben senin, kötü amellerinim.
Ta kıyamete kadar seninle beraberim.)
 
Bazısının ameli, bir (köpek) şekli alır.
Ta kıyamete kadar, devam üzre ısırır.
 
Kimisinin ameli, olup büyük bir (yılan).
Kıyamet gününe dek, sokar onu durmadan.
 
Kiminin ameli de, girer (hınzır) şekline.
Ta kıyamete kadar ısırır onu yine.
 
Kimisinin ameli, olur koca bir (akrep).
Devamlı o kâfiri ısırır kabrinde hep.
 
Sevdiğin kullarının hürmetine ya Rabbi!
Bizi, mezarımızda eyleme bunlar gibi.

 
< Önceki   Sonraki >